Dat betekent dat je niet het juiste antwoord naar de contactpersoon gestuurd hebt. Probeer de puzzel nogmaals te doen, misschien krijg je nu een ander antwoord. Zo niet, raadpleeg de bijbehorende hint pagina.

Let op je spelling, soms is een spellingfoutje de oorzaak van het terugkrijgen van een foutantwoord. Probeer in zo weinig mogelijk woorden te antwoorden en niet in lange zinnen.